Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải 2: Địa chỉ chính xác & thông tin liên hệ

Bệnh viện ở Yên Bái, Việt Nam

Địa chỉ

Phường Hồng Hà, Thành Phố Yên Bái – Yên Bái – Việt Nam

Số điện thoại

(029) 386 2043

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *