HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA KHÁCH HÀNG NGAY SAU KHI TRẺ HÓA DA TẠI LAVENDER

  • Phương Khanh

  • Hương Vũ

  • Dương Cẩm Lynh

  • Kim Ngọc

  • Hạnh Nguyên

  • Lan Trần

CLIP SAO VIỆT TRẢI NGHIỆM

dịch vụ Thermage FLX tại Lavender

QUY TRÌNH DỊCH VỤ THERMAGE FLX:

THERMAGE FLX PHÙ HỢP VỚI NHỮNG ĐỐI TƯỢNG:

*Lưu ý: Hiệu quả trị liệu với mỗi khách hàng là khác nhau.