Cách tính hoa hồng sữa non Alpha Lipid cho nhà phân phối

Cách tính hoa hồng sữa non Alpha Lipid cho nhà phân phối mới nhất đang được cập nhật trên hệ thống bán lẻ của cả nước. Hoạt động này giúp quý khách hàng muốn mua hàng hoặc trở thành đại lý phân phối sữa của sữa non Alpha Lipid thì có thể tự mình tham khảo các thông tin trước khi tiến hành đăng ký.

Giá bán lẻ: 1.536.000đ

Giá cho nhà phân phối: 1.320.000đ

Bán phá giá: dưới 1.320.000đ – ở mức giá này thì nhà phân phối đã vi phạm chính sách hoặc sản phẩm nhái, hàng giả.

Hoa hồng khi tham gia làm thành viên bán sữa hoặc phân phối sữa non Alpha Lipid Lifeline sẽ tính theo từng cấp bậc và doanh số bán được mỗi tháng, mỗi quý.

Cách tính hoa hồng Sữa non Alpha Lipid cấp bậc nhân viên

Khi tham gia làm nhân viên của sữa non và tiến hành tham gia bán hàng sẽ được hưởng hoa hồng dưới 2 hình thức chính là: tích lũy cộng dồn hoặc hình thức thăng cấp trực tiếp.

  • Đối với hình thức tích lũy: Khi nhân viên bán được 5 sản phẩm sữa non Alpha Lipid trở xuống thì nhà phân phối sẽ hướng hoa hồng là 0% trên mỗi sản phẩm. Khi bán được từ 6 đến 30 lon sữa/ tháng sẽ hưởng hoa hồng là 70.000 vnđ/ lon sữa.
  • Đối với hình thức thăng cấp trực tiếp: Khi nhà phân phối đạt doanh số 30 lon đầu tiên trong 1 tháng thì hoa hồng vẫn là 70.000 vnđ/ lon sữa. Mức giá này áp dụng cho cả 30 lon không phải tính từ lon thứ 6 trở đi như cách tính cộng dồn.

Sữa non Alpha Lipid Lifeline 450gr

Cách tính hoa hồng Sữa non Alpha Lipid cấp bậc trưởng phòng

Sau khi nhà phân phối đạt từ 35 lon sữa sẽ được thăng cấp từ nhân viên lên trưởng phòng. Mức hoa hồng trưởng phòng được nhận như sau.

Cứ từ lon sữa thứ 31 đến lon sữa thứ 60 sẽ nhận mức hoa hồng là 105.000 vnđ/ lon sữa. Sau đó từ lon thứ 61 trở đi, hoa hồng được hưởng sẽ là 140.000 vnđ/ lon sữa.

Đặc biệt nếu thăng cấp trưởng phòng trực tiếp trong một tháng tức nhà phân phối đạt 35 sản phẩm trở lên sẽ được thưởng thêm mức hoa hồng xuất sắc tương đương 70.000 vnđ/ sản phẩm.

Ví dụ:

Một tháng nhà phân phối bán được 50 sản phẩm thì mức thưởng xuất sắc là 50×70.000 = 3.500.000. Sau đó cộng với hoa hồng của từng sản phẩm 50×140.000 = 7.000.000. Như vậy trong vòng một tháng nhà phân phối sẽ nhận 10.500.000 vnđ/ 50 sản phẩm sữa.

Hình ảnh về sữa Alpha Lipid

Cách tính hoa hồng Sữa Alpha Lipid cấp bậc giám đốc

Để trở thành giám đốc thì đòi hỏi một số điều kiện cụ thể như:

  1. Nhà phân phối phải có các đơn vị nhỏ hơn là cấp bậc trưởng phòng.
  2. Dưới trưởng phòng có ít nhất 2 nhân viên.

Khi đạt đủ các tiêu chí trên thì nhà phân phối thuốc quyền giám đốc sẽ được nhận các quyền lợi như sau:

  • Được hưởng hoa hồng từ việc xây dựng hệ thống bán hàng rộng.
  • Mỗi sản phẩm sẽ có mức hoa hồng là 175.000 vnđ
  • Hoa hồng đến từ hoạt động của các nhóm kinh doanh nhỏ sẽ được tính là 28.000 vnđ/ sản phẩm.
  • Hoa hồng được thưởng đạt mức xuất sắc khi doanh số bán hàng ít nhất là 30 sản phẩm trên tháng là 70.000 vnđ/ sản phẩm

Như vậy các nhà phân phối là giám đốc sẽ hưởng mức hoa hồng tổng là 273.000 vnđ. Sản phẩm.

Hình thức trả thưởng hoa hồng Sữa non New Zealand

Hình thức trả lương của hệ thống bán sữa Alpha Lipid rất rõ ràng. Các mức tiền sẽ được trả đứng vào ngày 15 (dương lịch) hàng tháng. Tiền sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản mà nhà phân phối đăng kí với công ty. Phí chuyển khoản do nhà phân phối chịu trách nhiệm chi trả.

Cách tính hoa hồng Sữa non Alpha cấp bậc cao hơn

Ngoài các cấp bậc nêu trên thì còn có một số cấp bậc cao hơn. Như giám đốc 1 sao, giảm độc 2 sao, 3 sao…cho đến giám đốc sao vàng. Khi thăng hạng với các mức nếu trên thì giám đốc sẽ hướng thêm mức hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng của toàn hệ thống.

Hệ thống nhà phân phối sữa non Alpha Lipid

Bài viết đã cung cấp các thông tin mới nhất về các tính hoa hồng cho nhà phân phối sữa non Alpha Lipid theo từng cấp bậc. Đảm bảo khách hàng khi hợp tác với đơn vị nhập khẩu sữa sẽ có nguồn thu nhập hấp dẫn và ổn định. Hãy đăng ký tư vấn khi bạn muốn đồng hàng của sữa non Alpha Lipid.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *