Hướng dẫn Liều lượng Nutri-Tab OB

Tên chung: SODIUM ASCORBATE 120mg, CHOLECALCIFEROL 450 [iU],.ALPHA.-TOCOPHEROL ACETATE, D- 30 [iU], THIAMINE MONONITRATE 3mg, RIBOFLAVIN 3mg, NIACINAMIDE 20mg, PYRIDOXINE ACETATE, D- 30 [iU], THIAMINE MONONITRATE 3mg, RIBOFLAVIN 3mg, NIACINAMIDE 20mg, PYRIDOXINE THỦY LỰC 1000mg, FOLLORIDE 10 mg 155mg, CALCIUM CARBONATE 45mg, FERROUS BISGLYCINATE 32mg, POTASSIUM IODIDE 100ug, ZINC OXIDE 10mg, CHOLINE BITARTRATE 55mg
Dạng bào chế: viên nén

Xem thêm:

  • Viên uống Nutri-Tab OB Plus DHA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *